Alternative content

Get Adobe Flash player

Priodasau

Llancaiach Fawr yw'r lleoliad delfrydol ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae'n sefyll yn edrych dros amgylchoedd heddychlon Cwm Rhymni, o fewn 20 erw o dir deniadol. Mae'r Maenordy yn adeilad rhestredig gradd 1 ac fe'i hadeiladwyd yng nghanol y 16eg ganrif. Nawr mae wedi cael ei adfer i'w hen ogoniant gyda'r ystafelloedd wedi'u ddodrefnu a'u hail-greu fel cartref o'r 17eg ganrif i Edward Prichard.

Mae'r Ganolfan Ymwelwyr arloesol a adeiladwyd o gerrig wedi ei osod ar dir y Maenordy ac yn cynnwys yr holl gyfleusterau modern y byddwch yn eu disgwyl gan leoliad priodas. Mae ganddo Ystafell Achlysuron hunangynhwysol gyda bar ac mae cyplau yn aml yn dewis cael eu brecwast priodas yn yr ystafell wydr gyda golygfeydd hyfryd o'r wlad o'i hamgylch.

Rydym am wneud eich diwrnod yn un bythgofiadwy, ac felly byddwn ond yn derbyn un archeb ar gyfer bob diwrnod er mwyn sicrhau mai chi sy'n derbyn ein holl sylw

Wedding Cerimony at Llancaiach Fawr

Seremonïau

Rydym wedi trwyddedu ar gyfer seremonïau priodasau sifil a phartneriaeth sifil yn y Maenordy naill ai yn y Neuadd Fawr neu'r Parlwr gyda phaneli derw ac yn y Ganolfan Ymwelwyr yn yr Ystafell wydr neu Neuadd Mansell.

Ewch i dudalennau gwe'r Gwasanaeth Cofrestryddion am wybodaeth bellach ar Briodasau a seremonïau Partneriaeth Sifil ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Wedding venue at teh Llancaiach conservatory

Nifer y Lleoedd

Mae le i 70 o westeion ar gyfer seremoni neu frecwast priodas ac mae le i 120 o westeion yn Neuadd Mansell ar gyfer seremoni neu barti priodas.  Mae'r cynllun llawr am barti priodas yn cynnwys digon o le ar gyfer band neu ddisgo a llawr dawnsio. Mae'r ddwy ystafell wedi'u haddurno'n gymharol syml a chynnil fel y byddant yn gyd fynd gydag unrhyw themâu lliw yr ydych wedi ei ddewis ar gyfer eich diwrnod arbennig.

Mae lle i 50 o bobl yn Neuadd Fawr y Maenordy a gall y Parlwr gyda phaneli derw cynnal 30 o bobl ar gyfer seremoni. Mae'r ddwy ystafell ar lawr cyntaf y Maenordy ac yn cynnwys dodrefn yr 17eg ganrif. Maent yn ddelfrydol ar gyfer cyplau sy'n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol ac yn sicr yn unigryw o ran lleoliad ar gyfer eu seremoni arbennig.

Arlwyo

Mae gennym ystod eang o opsiynau a phrisiau bwydlenni fel rhan o'n pecynnau o fwffe fforc boeth i ddewisiadau aml-gwrs fwy coeth gan ddibynnu ar natur y dathliad rydych yn dymuno creu. Mae pob pryd yn cael ei baratoi'n ffres gan ddefnyddio cynhwysion tymhorol Gallwn hefyd ddarparu ar gyfer dietau arbennig.

New weds posing for photography

Ffotograffau

Gellir tynnu ffotograffau yn y gerddi ffurfiol yn ystod y dydd a thu fewn i'r Maenordy hanesyddol ar ôl iddo gau i'r cyhoedd yn hwyr yn y prynhawn. Byddwch yn sicr o gael albwm hardd o luniau cofiadwy i gofio eich diwrnod arbennig.

New weds posing for photography

Os hoffech drafod eich gofynion yn fanylach, gwirio argaeledd neu drefnu i weld y lleoliad, ffoniwch y Rheolwraig Achlysuron, Victoria Scullin ar 01443 412248 neu e-bostiwch llancaiachfawr@caerffili.gov.uk.