Alternative content

Get Adobe Flash player

Tystebau

Sylwadau ac adborth:

Hoffem ddweud diolch yn fawr iawn am eich holl ymdrechion chi a'ch staff ddoe. Roedd y diwrnod yn cynnwys popeth y gallem freuddwydio amdanynt a mwy. Rwyf hefyd am ddiolch i chi am y ffordd wnaethoch foddhau gwraig un o fy ffrindiau a wnaeth beidio, am ryw reswm, datgan i mi ei bod hi'n fegan. Roedd yn ymddiheurol iawn wedyn ac roedd hi'n teimlo eich bod wedi bod yn ardderchog yn y modd y cafodd y sefyllfa ei drin. Mrs a Mrs D Griffiths

Diolch i chi am wneud ein seremoni partneriaeth sifil a dathliad yn Llancaiach mor arbennig. Cawsom ddiwrnod gwych, roedd popeth wedi trefnu'n berffaith ac roedd ein teulu a'n ffrindiau wedi syfrdanu gan y bwyd gwych, y lleoliad hyfryd a pha mor garedig a chymwynasgar oedd staff i gyd. Lin a Diane

Hoffem ddweud diolch enfawr i chi a phob un o'r staff yn Llancaiach Fawr am wneud ein priodas yn ddiwrnod gwych. Dywedodd pawb pa mor anhygoel roedd y bwyd yn blasu a pha mor hyfryd oedd y lleoliad. Bythefnos yn ddiweddarach ac rydym yn parhau i feddwl pa mor falch ydym ein bod wedi dewis Llancaiach Fawr ar gyfer ein parti priodas. Mr a Mrs L Ingram

Diolch yn fawr i chi am wneud ein diwrnod yn un arbennig iawn, Rebecca a Keiron xx

I Victoria sy'n hollol ANHYGOEL Diolch i chi am eich holl gymorth a chefnogaeth dros y 2 (mwy neu lai) flynedd diwethaf! Rydych chi wedi bod mor wych, rydych wedi helpu troi ein breuddwydion yn realiti. Rydych yn fendigedig. Gyda chariad a diolchiadau mawr, Emily ac Adam Perriman.