Alternative content

Get Adobe Flash player

Croeso i Lancaiach Fawr

manor house
Bydd mynediad i Faenordy Llancaiach Fawr a’r Ganolfan Ymwelwyr drwy swyddfa docynnau’r Eisteddfod yn unig ar gyfer ymwelwyr dydd yn ystod cyfnod Eisteddfod yr Urdd rhwng Dydd Sul 24ain Mai a Dydd Sadwrn 30ain Mai. Mae’r Maenordy a’r Ganolfan Ymwelwyr ar gau ar Ddydd Sul 31ain Mai a Dydd Llun 1af Mehefin ac rydym yn ail-agor i’r cyhoedd ar Ddydd Mawrth 2il Mehefin..

Mwy am y Maenordy.....

 

Guards

Cymeriadau y gallech gwrdd

Does dim modd dweud pwy allech gwrdd pan rydych yn ymweld â Maenordy Llancaiach Fawr.

Pwy yn union yw’r cymeriadau a’r gweision hyn? Beth am weld…

Mwy o fanylion...

 

Manylion cyswllt, prisiau mynediad a sut i ddod o hyd i ni

Yma gallech ddod o hyd i wybodaeth i ymwelwyr, gan gynnwys cyfarwyddiadau teithio, oriau agor, a chanllaw mynediad a sut i’n e-bostio ac archebu.

Mwy o fanylion..