Alternative content

Get Adobe Flash player

Eisteddfod yr Urdd 2015

Urdd Eisteddfod

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cael ei chynnal rhwng y 25 - 30 Mai ar dir Llancaiach Fawr - mae disgwyl y bydd tua 90,000 yn ymweld yn ystod wythnos y digwyddiad.

www.urdd.cymru/cy/

Ond beth sy’n digwydd yn yr Eisteddfod? Yfe dim ond y canu a’r dawnsio sy’n digwydd?

Mae’r cystadlu yn sicr yn rhan bwysig, ond mae hefyd llawer mwy i’w gynnig i wneud ymweliad i’r Eisteddfod yn un llawn o weithgareddau i’r teulu cyfan fwynhau.

O fewn y cae 20 acer, sef y ‘Maes’, bydd ymwelwyr yn dod o hyd i ffair, 80 stondin yn gwerthu pob math o bethau – o dlysau a dillad i fyrddau picnic a threlars! Bydd hefyd cae llawn gweithgareddau yn cynnwys wal ddringo, beics cwad, trampolins ac amryw o weithdai yn ogystal â bandiau byw yn perfformio yn yr ardal fwyd.

Bydd digonedd o weithgareddau ar gyfer pawb – nid dim ond Cymry Cymraeg a dysgwyr – a bydd yn gyfle gwych i weld diwylliant Cymreig ar ei orau. Ond fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl heb waith gwirfoddolwyr lleol brwdfrydig – mae cannoedd o bobl wedi bod yn codi arian ac ymwybyddiaeth dros y ddwy flynedd diwethaf, yn trefnu digwyddiadau ac yn codi arian.

Dywedodd Sara Davies o Gaerffili, sydd yn athrawes yn Ysgol Cwm Rhymni a Chadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol, “Rydym wedi cael cymaint o gefnogaeth dros y ddwy flynedd diwethaf, o’r de i ogledd y sir, gyda channoedd o bobl wedi bod yn cymryd rhan i godi arian ac ymwybyddiaeth. Mae pob math o weithgareddau wedi eu trefnu - o daith feics wedi ei noddi a gychwynnodd o’r Eisteddfod yr Urdd ym Meirionnydd i safle Llancaiach fawr fis Mai llynedd, cinio mawreddog yng Nghastell Caerffili a nifer o gyngherddau lleol. Ond os byddai rhaid i mi ddewis un uchafbwynt fodd
bynnag, byddwn yn dewis yr ŵyl gyhoeddi ym mis Hydref pan orymdeithiodd dros 4,000 o bobl i Gastell Caerffili i groesawu’r Eisteddfod yn swyddogol i’r ardal.

“Byddwn yn hoffi diolch i bawb am eu brwdfrydedd a’u cefnogaeth, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i groesawu pobl o bob rhan o Gymru i’n hardal ddiwedd Mai.”.

Os hoffech chi gefnogi’r Eisteddfod, unai trwy wirfoddoli neu stiwardio, e-bostiwch: eisteddfod@urdd.org neu ffoniwch 0845 257 1613