Alternative content

Get Adobe Flash player

Adborth gan ysgolion, colegau ac oedolion sy’n ddysgwyr

Ysgolion:

Mae’r tŷ yn ysblennydd ac roedd ein gweithdai yn anhygoel. Fe wnaeth y plant a’r staff wir fwynhau pob munud. Ysgol Gynradd Castle Park

Roedd yn ddiddorol iawn ac fe wnaethom fwynhau’r ymweliad yn fawr. Ysgol Sainte-Therese

Fe wnaeth y plant wir fwynhau eu hymweliad. Diolch i’r holl staff am ateb yr holl gwestiynau heriol mor dda. Ysgol Gwaun y Nant

…cymaint wnaeth ein disgyblion fwynhau’r daith i’r Maenordy. Roedd y staff yn ardderchog ac yn gefnogol iawn o anghenion ein bechgyn. Ysgol Tre-gŵyr

E-bost byr i ddiolch i holl staff y maenordy am ein gwibdaith….roedd y disgyblion wrth eu bodd gyda’r daith, roedd gwneud bagiau pla yn fonws… fe wnaeth y staff a’r disgyblion fwynhau’r daith meddygfa 17eg ganrif. Ysgol Cymer Afan

Mae ein plant CA2 wedi cael amser gwych yn Llancaiach Fawr heddiw. Ysgol Gynradd Baglan.

Diolch yn fawr iawn am ddiwrnod mor arbennig! Fe wnaethom ddysgu cymaint, a fydd yn helpu gyda’n pwnc! Diolch yn fawr oddi wrth flwyddyn 4-6. Ysgol Gynradd Eagleswell

Byddwn nôl gwerinwyr …fe gawsom amser gwych. Diolch yn fawr. Ysgol St Mary’s CIW

Colegau:

Diolch am ddigwyddiad diddorol tu hwnt.  Wedi mwynhau'n fawr. Adran Gwallt a Harddwch. Coleg Merthyr Tudful

Grwpiau oedolion sy’n ddysgwyr:

Cafodd grŵp U3A Cymru ddiwrnod da iawn ...Fe wnaeth pawb ei fwynhau yn fawr ac roedd yn addysgiadol iawn hefyd ac mae'r daith ei hun yn wych. . M Williams

Rhaid i mi ddweud faint wnes i fwynhau’r ymweliad! Mae'r tŷ wedi ei ‘gyflwyno’n’ dda iawn a chafodd y diwrnod ei wneud gan Elizabeth Proude a Bryn Llewelyn ayb a gyflwynodd eu gwybodaeth gyda ‘actio' a ‘hiwmor’ gwych. Fe wnaeth hyd yn oed y cwestiwn mwyaf aneglur dderbyn ateb argyhoeddiadol iawn ar y pryd. B Lewis Castell-nedd U3A

Hoffwn ddiolch i chi am eich cyffyrddiad personol wrth ddelio â’n grŵp. Roedd y briff ar y bws yn wych ac roedd y staff yn y tŷ ei hun wedi creu argraff dda ar y grŵp.  Roedd bywyd yn y tŷ yng nghanol y 1600au yn destun siarad gan lawer ar y daith yn ôl sydd yn glod i safon cyflwyniad dehongli byw gan y 'gweision' . Cyfeillion Amgueddfa Sir Gaerfyrddin