Alternative content

Get Adobe Flash player

Addysg a Dysgu

Bydd unrhyw ymweliad i Faenordy Llancaiach Fawr yn diddanu ond beth na fydd efallai’n hollol amlwg yn syth yw ei fod hefyd yn brofiad dysgu - ar gyfer pob oedran.

Rydym yn ddalwyr balch o’r Wobr Rhagoriaeth Sandford mewn Addysg Treftadaeth er cydnabyddiaeth o’n gwaith gydag ysgolion ar draws y fwrdeistref..

Pupils exploring Llancaiach Fawr history

Ar gyfer ysgolion a cholegau rydym yn cynnig amrywiaeth o addysg ffurfiol a chyfleoedd dysgu ym mhob Cyfnod Allweddol yn ogystal â modiwlau galwedigaethol arbenigol gan gynnwys Bacc Cymreig ac astudiaeth Hamdden, Twristiaeth a Busnes.

Mae ymweliadau myfyrwyr sy’n athrawon a diwrnodau HMS hefyd ar gael.

Gweler tudalennau ar wahân ar gyfer Blynyddoedd Sylfaen /Blynyddoedd Cynnar - CA3 a Galwedigaethol/Oedolyn.

AWGRYM DEFNYDDIOL:
Cadwch lygaid allan am y tudalennau rhaglen Ddigwyddiadau gan fod ein digwyddiadau arbennig yn cynnwys arddangosiadau o ddiddordeb arbennig i athrawon.