Alternative content

Get Adobe Flash player

Deunyddiau Astudio Ar gael i’w Gwerthu

Llyfrau am Llancaiach Fawr

Fel arfer mae'r llyfrau canlynol am Llancaiach Fawr mewn stoc a gellir eu darparu gan archeb drwy’r post - post a phacio yn ychwanegol.

Jane Prichard, Child of the Manor / Jane Prichard, Plentyn y Plas

Llyfr iaith Saesneg neu Gymraeg wedi ei ysgrifennu ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 am ferch fach o’r 17eg ganrif sy’n colli tegan. Pris £3.99.

Tirion's Secret Journal

Llyfr Saesneg a ysgrifennwyd ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 am ferch sy'n dod i weithio yn y Maenordy yn y flwyddyn 1645 i gael gwared ar bry cop. Pris £4.99.

Troublesome Thomas

Mae Thomas Mansell sy’n 10 blwydd oed yn ddrwg yn ei gartref mawreddog yn Llansawel ac yn cael ei alltudio i aros gyda'i ewythr, y Cyrnol Edward Prichard ym Maenordy Llancaiach Fawr. Mae’r llyfr hwn yn ddilyniant i Tirion’s Secret Journal. Pris £4.99.

Arweinlyfr Maenordy Llancaiach Fawr

Mae’r arweinlyfr yn cynnwys hanes y Maenordy a’r teulu Prichard ynghyd a manylion o gyflwyniad heddiw i ymwelwyr.  Pris £1.00.

Pecyn Torri Allan a Lliw

Cerdyn llawn lliw (47cm x 20cm) yn dangos perlysiau cyffredin oedd yn  adnabyddus ac yn cael eu defnyddio yng nghyfnod y Tuduriaid a'r Stiwartiaid yn ogystal â rhywfaint o wybodaeth am Gerddi Cwlwm. Pris £1.50.

Pecyn o fodelau 3D i’w torri allan a’u hymgynnull

Maenordy Llancaiach Fawr (cerdyn A3), Tŷ Hir Cymreig (cerdyn A3), hofel Gymreig (cerdyn A4). Pris £2.00.

Poster llawn lliw o Faenordy Llancaiach Fawr 1530

Maint A2, 'torri allan' i ddangos y cynllun a dodrefn nodweddiadol o'r tŷ pan adeiladwyd yn gyntaf. Pris £1.50.

Poster llawn lliw o Faenordy Llancaiach Fawr 1628

Maint A2, 'torri i ffwrdd' i ddangos y cynllun a dodrefn nodweddiadol o'r tŷ yn dilyn ychwanegiad o’r grisiau mawreddog yn 1628. Pris £1.50.

Pecyn gwisg

Nodiadau byr ar wisgoedd yn y 16eg a'r 17eg ganrif; Taflen waith – Pos Dillad (yn ogystal ag atebion); amlinelliad o'r Maenordy yn ogystal â 7 ffigwr i dorri allan a lliwio ynghyd â dillad ac ategolion hefyd pos 'rai gwahano’. Wedi argraffu ar bapur A4.  Pris £1.75.

The Kingdome of Great Britaine & Ireland

Atgynhyrchiad o fap wedi ei dynnu gan John Speede yn 1610. Wedi ei argraffu ar ‘hen’ bapur.  Pris £1.25.

Brenhinoedd a Breninesau Lloegr

Llinell amser siart wal llawn lliw (50cm x 70cm) o’r Normaniaid yn 1066 i Dŷ'r Windsor heddiw. Pris £1.75

Piracy Around the World

Poster llawn lliw (31.5cm x 69.5cm) sy'n cynnwys y byd fôr-ladron o For Sbaen at Foroedd Tsieina, o'r môr-gŵn o Oes Elizabeth i fôr-ladron didostur heddiw Pris £1.50.

Perlysiau a’u defnyddiau

Full colour card (47cm x 20cm) illustrating common herbs known and used in Tudor and Stuart times plus some information on Knot Gardens. Pris £1.00.

Cwm Rhymni

Poster, lliw llawn, maint A2 yn dangos safleoedd hanesyddol yn cynnwys Llancaiach Fawr. Pris £0.50.

Llancaiach Fawr – Uncertain Sanctuary

Poster hyrwyddol llawn lliw (maint A3) gyda lluniau o fonheddwyr, gweision a milisia. (Nifer cyfyngedig ar gael). Pris £0.50