Alternative content

Get Adobe Flash player

Dysgu Galwedigaethol

Gweithdai ac Astudiaeth Alwedigaethol ac Oedolion

Gyda'r cynnydd sylweddol mewn cyrsiau galwedigaethol sy’n cael eu cynnig, mae Llancaiach Fawr yn cydnabod bod nifer o ysgolion a cholegau yn chwilio am gyfleoedd dysgu wedi'u targedu at bynciau penodol neu amcanion addysgol.

Yr ydym, felly, wedi datblygu ystod o opsiynau arbenigol addas i fyfyrwyr o bob oed sy'n astudio cyrsiau penodol.

Mae'r rhain yn cynnwys taith o amgylch y Maenordy yn canolbwyntio ar bwnc neu thema benodol a ddilynir gan weithdy gyda'n Rheolwraig Dysgu.

Bagloriaeth Cymru

Cymru, Ewrop a'r Byd

Rydym yn cynnig taith a gweithdy wedi'i dargedu i’r pwnc craidd hwn sy’n tynnu sylw at y newidiadau o gymdeithas wledig drwy ddiwydiannu dwys a'i ganlyniadau.

Gweithdai Bagloriaeth Cymru Pwrpasol wedi'u teilwra i ofynion penodol ar gael ar gais.

Cysylltwch â Louise Griffith, Rheolwraig Ddysgu a Dehongli 01443 412248.

Galwedigaethol

Astudiaethau Gofal Plant

sut mae triniaeth a gofal plant yn wahanol yn oes y Tuduriaid a'r Stiwartiaid yn cynnwys sesiwn ymarferol.

Gofal harddwch, ffasiwn ac ymddangosiad

17eg ganrif ac erbyn hyn yn cynnwys gwneud pêl-golchi a chwdyn phersawr. Cost ar gyfer teithiau arbenigol a gweithdy yw £ 8.00 y myfyriwr (maint grŵp lleiaf yw 15).

Astudiaethau Hamdden, Twristiaeth a Busnes:

Busnes Llancaiach

Taith a gweithdy sy'n rhoi naill ai trosolwg cyffredinol o’r gweithrediad o atyniad twristiaeth sydd wedi ennill gwobrau neu gyda'r pwyslais ar bynciau penodol fel cyfathrebu, marchnata neu wasanaeth cwsmeriaid.

£8.00 y myfyriwr (maint grŵp lleiaf yw 15).

Arall:

Mae athrawon sy’n fyfyrwyr / myfyrwyr drama

Taith o’r Maenordy a gweithdy ar Athroniaeth Dehongliad Byw a defnydd o dechnegau dehongli person cyntaf yn Llancaiach Fawr. Sgwrs am y rhesymau dros ddefnyddio'r dull hwn ac ansawdd a phriodoldeb y theatr amgueddfa.

Dilynir gan sesiwn cwestiwn ac ateb.

30 munud. Cost £8.00 y myfyriwr (maint grŵp lleiaf yw 15).

Addysg sy’n gysylltiedig â gwaith, Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Gallwn gynnig cyfuniadau pwrpasol o unrhyw un o'r themâu uchod (ynghyd â’r rhai a restrir ar Sylfaen - CA3 ) a / neu byddai'n hapus i deilwra teithiau a gweithdai i themâu a phynciau penodol.

Lleoliadau Myfyrwyr / profiad gwaith

Rydym yn cynnig lleoliadau tymor byr neu hir – bydd pob myfyriwr yn cael ei gyfweld i sicrhau bod eu hanghenion dysgu yn glir a’n bod yn gallu cynnig y profiad sy'n ofynnol i gwrdd â’r meini prawf lleoliad / modiwl.

Am wybodaeth bellach ar unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â Louise Griffith, Rheolwraig Dysgu a Dehongli gydag eich anghenion neu awgrymiadau. 01443 412248.

Trefnu ymweliad – gwybodaeth i athrawon a gweinyddwyr ysgol.