Alternative content

Get Adobe Flash player

Ffrindiau Llancaiach

Mynediad AM DDIM i gyfeillion

Os byddwch yn ymuno â Chyfeillion Llancaiach Fawr bydd hawl gennych i fynediad am ddim drwy gydol y flwyddyn.* Mae'n ffordd wych o ddilyn bywydau'r teulu Prichard a'u gweision drwy'r tymhorau yn ystod y flwyddyn gyffrous 1645.

Gall Cyfeillion hefyd fwynhau digwyddiadau eu hunain, a derbyn cylchlythyr sydd yn hysbysebu'r hyn sy'n digwydd yn y Maenordy.

Mae Cyfeillion yn helpu Llancaiach Fawr mewn nifer o ffyrdd gwahanol, ac yn ei weld yn wobrwyol iawn. Ond peidiwch â phoeni os nad oes digon o amser sbâr gennych. Yr unig beth yr ydym yn gofyn yw bod ein Cyfeillion yn mwynhau Llancaiach Fawr a dweud wrth bawb pa mor hyfryd ydyw.

*Mae mynediad am ddim gyda cherdyn aelodaeth bresennol.
Gall fod rhai costau'n gymwys ar gyfer digwyddiadau arbennig.
 

Beth yw Cyfaill?

Mae'r Cyfeillion yn grŵp o bobl o bob oedran a chefndir, wedi uno drwy ein brwdfrydedd am Lancaiach Fawr a'i wŷs glir o fywyd yn yr ail ganrif ar bymtheg. Dros y blynyddoedd, rydym wedi codi miloedd o bunnoedd i wella'r Maenordy a'i gerddi.

Rydym hefyd yn gweithredu fel sianel gost-effeithiol a thrwy hyn gall sefydliadau allan gefnogi gwaith Llancaiach Fawr

Ffurflen gais Cymdeithas Cyfeillion Llancaiach Fawr (PDF 373Kb)

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Cyfeillion Llancaiach Fawr Facebook