Alternative content

Get Adobe Flash player

Ble ydyn ni

Mae Maenordy Llancaiach Fawr ar heol B4254 rhwng Nelson a Gelligaer (tua 2 ½ filltir o'r A470).

Gadewch draffordd yr M4 ar gyffordd 32 a dilynwch yr A470 tuag at Ferthyr Tudful Ar ôl tua 12 milltir, trowch i'r dde ar y gylchfan wedi arwyddo A472 Ystrad Mynach a dilynwch yr arwyddion adeilad hanesyddol brown trwy bentref Nelson.

O heol yr A465 Blaenau'r Cymoedd trowch ar yr A470 tuag at Gaerdydd, dilynwch yr heol hon heibio Merthyr Tudful a throi i'r chwith wrth y gylchfan wedi arwyddo A472 Ystrad Mynach. Dilynwch yr arwyddion adeilad hanesyddol brown trwy bentref Nelson.

Fel arall defnyddiwch Google 'Maps i'ch helpu i ddod o hyd i ni ac i archwilio'r ardal leol.

Mae ein cyfeiriad fel a ganlyn:
Maenordy Llancaiach Fawr
Heol Gelligaer
Nelson
Treharris
CF46 6ER
Map o sut i gyrraedd Maenordy Llancaiach Fawr

 


View Llancaiach Fawr Manor in a larger map.