Alternative content

Get Adobe Flash player

Costau Mynediad

Ffioedd Mynediad - o 1af Ebrill 2017

  • Oedolion: £8.50
  • Consesiynau: £6.95 (plentyn, henoed 60+ a myfyrwyr gyda cherdyn NUS)
  • Teuleu: £25.00 (2 adults + 2 children)
  • Am ddim i blant dan 5 oed
  • Does dim tâl i gynorthwywyr personol sydd angen roi cymorth i ymwelwyr sydd ag anableddau i gael mynediad i'r maenordy.

Cyfraddau Disgownt Grŵp (25+ o bobl)

Ffoniwch 01443 412248 neu e-bostiwch  llancaiachfawr@caerffili.gov.ukar gyfer y cyfraddau diweddaraf.

NODWCH: Does dim tâl i gael mynediad at siop y Ganolfan Ymwelwyr, y caffi / bwyty, yr arddangosfa a'r gerddi ond efallai bydd tâl fach i dalu am ddeunyddiau neu weithgareddau ychwanegol ar gyfer rhai Digwyddiadau Arbennig yn y Buarth, Canolfan Addysg, Cwrt neu ar y Ddôl.

Cyfraddau Ysgolion

Mae taith o amgylch y Maenordy a defnydd o wasanaethau'r Ganolfan Ymwelwyr yn costio £6 am bob plentyn/myfyriwr(wraig).

Gellir trefnu gweithdai am £2 y pen yn ychwanegol.

Bydd cost fach ar gyfer y gweithgaredd bag pla yn y maenordy o 25c y plentyn fel cyfraniad tuag at gostau'r deunyddiau

Mae Pecynnau Diwrnod yn costio £10 y pen.

Gweler yr adran Dysgu am fwy o wybodaeth