Alternative content

Get Adobe Flash player

Pwy yw pwy

Er mwyn ein galluogi i agor am 7 diwrnod, digwyddiadau gyda’r nos ac achlysuron, mae’r rheolwyr a staff yn Llancaiach yn gweithio ar system rota ac efallai na fyddent yno yn ystod ‘wythnos gwaith arferol.’

Gall bob galwad ffôn ar gyfer Llancaiach Fawr gael ei ateb a’i drosglwyddo o’r prif switsfwrdd ar 01443 412248.

Mae hefyd gennym rhai llinellau uniongyrchol fel y dangosir isod a fydd yn derbyn negeseuon os fydd yr aelod o staff hynny ddim wrth y ddesg neu ar y ffôn ar y pryd. Os hoffech e-bostio defnyddiwch llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk.

  • Rheolwraig Gyffredinol, 01443 412248
  • Rheolwraig Gynorthwyol Cyffredinol 01443 412248
  • Rheolwraig Dysgu a Dehongli, 01443 414014
  • Rheolwraig Arlwyo, 01443 414012
  • Rheolwraig Achlysuron, 01443 412248
  • Cydlynydd Digwyddiadau, 01443 412248