Alternative content

Get Adobe Flash player

Siop Anrhegion

Siop anrhegion ym Maenordy Llancaiach Fawr

Mae angen i bawb siopa, ond mae’r ystod o nwyddau sydd i’w cynnig yn Llancaiach yn golygu fod y rhan fwyaf o’n hymwelwyr eisiau siopa!

Llancaiach Fawr visitor shop

Mae ein hystodau mwyaf poblogaidd yn cynnwys gemwaith; llestri piwter, anrhegion crefft, pethau ymolchi a nwyddau persawr, nwyddau cartref rhagorol a theganau traddodiadol.

Chwilio am anrheg arbennig

Llwyau caru pren a phiwter, dysglau pren Cymreig, efydd, bocsys gemwaith ac ategolion.

Ar gyfer plant

Teganau a gemau, cylchau allweddi, peniau, pensiliau, llyfrau nodiadau ac eitemau offer swyddfa eraill.

Cofroddion

Llwyau caru, mygiau a tsieni Cymreig, llyfrau am Gymru a’r Cymry.

Fel atgof o gyflwyniad o’r 17eg ganrif yn y Maenordy

Hanes, gwaith nodwydd a llyfrau garddio, posteri, cardiau post, cit gwaith nodwydd a phriddlestri.

Dewis tymhorol

Mae nwyddau sy’n gysylltiedig â Theithiau Ysbrydion, anrhegion Nadolig a phethau i lenwi hosanau.

Llyfrau am Llancaiach Fawr

Fel arfer mae'r llyfrau canlynol am Llancaiach Fawr mewn stoc a gellir eu darparu gan archeb drwy’r post - post a phacio yn ychwanegol.

Jane Prichard, Child of the Manor / Jane Prichard, Plentyn y Plas

Llyfr iaith Saesneg neu Gymraeg wedi ei ysgrifennu ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 am ferch fach o’r 17eg ganrif sy’n colli tegan. Pris £3.99.

Tirion's Secret Journal- gan Jenny Sullivan

Llyfr Saesneg a ysgrifennwyd ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 am ferch sy'n dod i weithio yn y Maenordy yn y flwyddyn 1645 i gael gwared ar bry cop. Pris £4.99.

Troublesome Thomas- gan Jenny Sullivan

Mae Thomas Mansell sy’n 10 blwydd oed yn ddrwg yn ei gartref mawreddog yn Llansawel ac yn cael ei alltudio i aros gyda'i ewythr, y Cyrnol Edward Prichard ym Maenordy Llancaiach Fawr. Mae’r llyfr hwn yn ddilyniant i Tirion’s Secret Journal. Pris £4.99.

Arweinlyfr Maenordy Llancaiach Fawr

Mae’r arweinlyfr yn cynnwys hanes y Maenordy a’r teulu Prichard ynghyd a manylion o gyflwyniad heddiw i ymwelwyr. Pris £1.00.

Adnoddau Addysgol Dysgu

(ewch i Addysg a Dysgu Ysgolion a Cholegau .