Alternative content

Get Adobe Flash player

Ymwelwch â ni

Entrace of Llancaiach Fawr

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer ymwelwyr i Lancaiach Fawr, gan gynnwys cyfarwyddiadau teithio, oriau agor a chyfleusterau.

Am ragor o wybodaeth neu i archebu e-bostiwch Llancaiach Fawr

Manylion cyswllt

Maenordy Llancaiach Fawr
Nelson
Treharris
CF46 6ER<

(01443) 412248

Oriau Agor

Dydd Mawrth i Ddydd Sul 10am - 5pm o fis Ionawr tan y Nadolig (AR GAU o'r 24ain Rhagfyr i'r 3ydd Ionawr)

Ar Gau ar Ddyddiau Llun (ac eithrio Gwyliau Banc)

Mae mynediad olaf i'r tŷ 1 awr cyn cau. Caniatewch o leiaf 1½ awr i weld y tŷ ac amser ychwanegol i weld y gerddi a'r arddangosfa.

Cyfleusterau i ymwelwyr

Mae parcio i geir a bysiau yn rhad ac am ddim.

Cŵn / Anifeiliaid Anwes

Yn anffodus ni chaniateir cŵn nac anifeiliaid anwes yn y Maenordy na'r gerddi ffurfiol ac eithrio Cŵn Cymorth.

Offer Recordio

Noder, NI CHANIATEIR offer recordio o unrhyw fath y tu fewn i'r Maenordy.