Amserlen Cyfarfod

Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cyfarfod bob chwarter a chynhelir ei gyfarfod agoriadol ar 7fed Mehefin 2016.

Gweler yr amserlen cyfarfodydd ar gyfer 2020 isod.

2020

 • Dydd Gwener 13 Mawrth ~
 • Dydd Llun 8 Mehefin * ** wedi'i ganslo
 • Dydd Llun 7 Medi ** wedi'i ganslo
 • Dydd Mawrth 3 Tachwedd **
 • Dydd Mawrth 1 Rhagfyr  Wedi ei aildrefnu ar gyfer 22 Ionawr 2021
   

2019

 • Dydd Mawrth 5ed Mawrth
 • Dydd Mawrth 4ed Mehefin
 • Dydd Llun 7ed Hydref *
 • Dydd Mawrth 10ed Rhagfyr

Cynhelir pob cyfarfod am 9.30am yn Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. 

~ Porth Tredomen, Tredomen, Ystrad Mynach

* Tir-y-Berth, Hengoed 

** 2.00 p.m.

Website by Andy Grant