Amserlen Cyfarfod

Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cyfarfod bob chwarter a chynhelir ei gyfarfod agoriadol ar 7fed Mehefin 2016.

Gweler yr amserlen cyfarfodydd ar gyfer 2020 isod.

2020

I'w gadarnhau

2019

  • Dydd Mawrth 5ed Mawrth
  • Dydd Mawrth 4ed Mehefin
  • Dydd Llun 7ed Hydref *
  • Dydd Mawrth 10ed Rhagfyr

Cynhelir pob cyfarfod am 9.30am yn Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. 

* 2.00 p.m.

Website by Andy Grant