Cynhadledd Flynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Bydd Cynhadledd Flynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  (BGC) yn rhoi cyfle i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol o ystod eang o sefydliadau sy'n gweithio ym mwrdeistref sirol Caerffili ddod ynghyd i edrych ar ffyrdd o wella ansawdd bywyd trigolion, pobl sy'n gweithio yma a'r rhai sy'n ymweld.

Gan gymryd lle'r Gynhadledd Sefydlog flaenorol, a gynhaliwyd ddwywaith y flwyddyn, cynhelir Cynhadledd Flynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  bob mis Gorffennaf.

Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwahodd sefydliadau o'r sectorau statudol, busnes a phreifat, gwirfoddol a chymunedol i fynychu, a'r rheini sy'n ymwneud â chyflwyno Cynllun Lles Y Gaerffili a Garem.
Cynhelir y Gynhadledd Flynyddol BGC ar ddydd Gwener, 5ed Gorffennaf 2019 ym Maenordy canoloesol Llancaiach Fawr, Nelson.

https://www.eventbrite.co.uk/e/caerphilly-psb-annual-conference-registra...

Mae rhagor o fanylion ar gael gan Alison Palmer ar 01443 864409 neu palmea@caerffili.gov.uk

 

Gwerthusiad o'r Gynhadledd

Website by Andy Grant